Women Make History | *העולם הלוהט

העולם הלוהט*

כשאנחנו מנסות לדמיין עולם שאינו מבוסס על תפיסות מגדריות מערביות למעשה אנו נמצאות בתחום המדע הבדיוני, מפני שמשמעות הדבר היא לדמיין חברה והיסטוריה שונות לחלוטין מאלו שאנו מתקיימות בהן במשך מאות שנים.

סוגת המדע בדיוני אומנם חמקמקה בהגדרתה, אך אחד מעקרונותיה הוא היותה מבוססת על לוגיקה מדעית. אף כי קיימת נטייה לתפוס ז'אנר זה כגברי, למעשה הוא נוצר על ידי אישה. ב־1818 פרסמה מרי שלי את רומן המדע הבדיוני הראשון, פרנקנשטיין: או פרומתיאוס המודרני. במהלך השנים, ובעיקר בשנות השבעים, עם עליית הגל השני של הפמיניזם בארצות הברית, כותבות רבות עשו שימוש במדע הבדיוני כדי לתאר חברות פמיניסטיות המתקיימות במציאות אחרת מבחינה חברתית, מינית וביולוגית. האמניות המשתתפות בתערוכה זו מייצרות גם הן מציאויות שונות. הן יוצרות ייצוגים של נוף הנדמים כאילו נלקחו מעולם אחר, אך נטועים עמוק במציאות היומיומית.
אוצרת: ענת מרטקוביץ' | בתערוכה מציגות האמניות:  מאיה אטון, אפרת גל־נור, נעמה רוט, אלהם רוקני