Women Make History | הדרכות אוצרות

הרצאה והדרכה עם אוצרות אשכול התערוכות

עושות היסטוריה - פמיניזם בעידן הטרנס־לאומיות

"האשה – מהאם הגדולה הקדומה עד ימינו, בהתגלמותה במיתוס ובאמנות – הדיאלוג בין המבט הגברי והנשי":

ההרצאה תעסוק בספר 'מסע הגיבורה' (2019) שסוקר את האופן בו התרבות לדורותיה מתארת ומעצבת את מהלך חיי האשה, משימותיה, איכויותיה, ויעדיה. הספר בוחן במבט ביקורתי את המיתוסים, האגדות והתאוריות של התרבות, ומראה כיצד כל אלה מבטאים את הדיכוי הנשי ואת הדימויים הבעייתיים של הנשים בעיני הגברים במקביל להערצתן. כנגדם מוצגים בהרצאה דימויי האשה על ידי נשים אמניות שמתארות את הדיכוי הנשי וגם את כוחן המחודש. יובאו עבודות של ארטמיסיה ג'נטילסקי, אנגוויסלה (מאה 17), ניקי דה סאן פאל, נלי אגסי, רוני טהר-לב, דורית יעקובי, אריאלה שביד, מרים גמבורד, אורית אקטע הילדסהיימר, איילת כרמי, דפנה קפה ועוד, שמתארות הן את הדיכוי הנשי ואת המחאה כנגדו וההזדהות המחודשת עם האלות שמאפשרת לאשה להשיל את עצמיותה הכוזבת ולחבור אל איכויותיה ואל עצמיותה הנשית.

מתי: 11.1.20, שבת, 11:00
איפה: מוזיאון חיפה לאמנות

מחיר: מחיר: 45 ש"ח, מחיר כניסה למוזיאון (ללא הנחות) | מספר המקומות מוגבל

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם קופת המוזיאון: 04-9115997