Women Make History | בנות כלאיים, יצורים פלאיים

בנות כלאיים, יצורים פלאיים

מצב הכלאיים, הקיום ההיברידי, מייצג את היכולת לדבר בכמה שדות, מנעדים וקולות בעת ובעונה אחת. בת הכלאיים, המפלצת והאחר, כפי שמיוצגים בתערוכה, מממשים את הסובייקט הנוודי הדינמי. הם מתוארים בתור זירה פלאית, המאפשרת התבוננות חדשה על הגוף.

תערוכה זו עוסקת בעולמה של בת־הכלאיים כדרך קיום אלטרנטיבית, המשקפת את הזהות הנזילה, הלא יציבה והמורכבת בשיח התרבותי העכשווי – כפי שמתארות הוגות פמיניסטיות בולטות כמו רוזי בריידוטי ודונה הארווי. בהקשר זה המושג "נוודוּת", שבו בריידוטי משתמשת, הוא שמה האחר של הנשיוּת, כמודל חיובי של תנועה ואי היקבעוּת – במובן של מסע מנטלי ולא גאוגרפי.

אוצרת: רויטל סילברמן גרין | בתערוכה מציגות האמניות: מאירה גרוסינגר, רועי ויקטוריה חפץ, אנה ים, סטלארק, אסף רהט, בוריינה רוסה