Fake News | כוח, אמת ופוסט־אמת

הפילוסוף הצרפתי מישל פוּקוֹ טען כי הכוח אינו תוצר של מוסדות אלא מעין ישות יוצרת בפני עצמה, המגדירה את האדם ביחס לעצמו ואת ארגון היחסים בחברה. ישות זו חובקת בצל כנפיה שולטים ונשלטים ברשת יחסים סבוכה וקובעת את גבולות הפעולה של הכוח ואת כפייתו באופן חוקי. בפוליטיקה העכשווית הכוח משתמש בדפוסי פעולה של "משטר פוסט־אמת", המבוסס על עובדות אלטרנטיביות, הכללות ומניפולציות מתוחכמות כדי להשפיע על רגשות הציבור וכך לשלוט בדיון הציבורי. בעידן זה הדעה הנחרצת נחשבת יותר מעובדה. אוצרת: לימור אלפרן זרד 

כוח,אמת ופוסט־אמת

התערוכה מציגה מגוון התערבויות ופעולות אמנותיות שנועדו לערער על הצגת "האמת" בהתייחס להקשרים חברתיים־פוליטיים וכלכליים שונים. חלק מהעבודות משקפות תפיסה אמנותית המבקשת לפעול באופן פורע סדר מחוץ להקשר האמנותי. התיאורטיקנית קארי למברט ביטי מכנה ז'אנר אמנותי זה בשם "פאראפיקציה" – מושג המציין שימוש בשיטות של הטעיה וסילוף, המצאת זהויות בדויות, התחזות או ייצור נרטיבים ואירועים מומצאים. העבודות הן פעולות של דמיון פוליטי שיש להן תוצאות ממשיות בעולם האמיתי. הן נחוות כעובדה וזוכות לסטטוס של אמת בנסיבות מסוימות. כך סוגיית האמת מקבלת חשיבות עצומה.

אמנים משתתפים: אוברמורגן, כרמן דוברה־המטנר, ברברה ויסר, אלפרדו ז'אר, לוק טויימנס, ליז מג'יק לייזר, דמיאנטס נרקביציוס, סופרפלוקס, ד"ר פנקס שגריר איראן בירושלים, פאולו צ'יריו, איתמר רוז, יגאל שתיים, HeHe