*יש להציג תעודת זכאות להנחה בקופת המוזיאון , ללא הצגת התעודה המתאימה המבקר יתבקש להשלים לכרטיס במחיר מלא. ההנחה הינה אישית ואינה ניתנה להעברה.

נוהל ביטולי עסקאות:
על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), לצרכן הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא סיבה,
ולקבל את כספו חזרה, תחת התנאים הבאים:
- ניתן לבטל את העסקה רק אם ערך המוצר הוא מעל ל-50 ש"ח (51 שקלים ומעלה) ובתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע .
- על הצרכן להודיע למוכר על ביטול העסקה בכתב, באמצעות הדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני.
- על המוכר להשיב לצרכן תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול את הסכום שנגבה, בניכוי דמי ביטול בגובה של 5% מסכום העסקה או 100 שקל, הנמוך מביניהם.

רכישת כרטיסים עבור פקטורי 4

לילה של אמנות רב תחומית חיה.

פקטורי יתקיים במוזיאון חיפה לאמנות

בתאריך 11.1.18 בשעה 20:00