top of page

 מישר-טרקסלר, תמיס, 2023

עונת התערוכות החדשה במוזיאון חיפה לאמנות יוצאת מן הטופוגרפיה המסוימת של חיפה לבחינת שאלות סביבתיות וחברתיות גלובליות. פני השטח, עליהם דורכות הרגליים, הם נקודת מוצא ליצירות חדשות של אמנים ומעצבים מישראל ומהעולם, יצירות שמעידות גם על מחויבות של יוצרים עכשוויים לסוגיות אקולוגיות ופוליטיות בוערות. התערוכות מציעות ממשקים בין תהליך יצירת האמנות והחיים – הסביבה האורבנית שבה אדם חי, מערך קשריו עם הטבע, ומקומו בתוך המערכת הפוליטית כאזרח.

התערוכות החדשות במוזיאון חיפה לאמנות לוקחות את המבקרים למסע שיוצא מהסיפור המקומי –  של ואדיות חיפה על משמעותיהן הרבות, של מחאות והפגנות בישראל ושל הסופר המיתולוגי קרל מאי – וממשיך לעבר סוגיות אקולוגיות ופוליטיות שפורצות את גבולות המקום והזמן

אוצר ראשי: קובי בן מאיר

bottom of page