Fake News | ZERO

ZERO

לפני שהאינטרנט כבש את העולם היה לטלוויזיה תפקיד חברתי משמעותי, שכן היא שימשה מקור עיקרי למידע ולבידור וסיפקה שעות של הנאה ובטלה. הטלוויזיה, שנהגתה בתחילה ככלי תקשורת בין־אישית, נוכסה בשלב מוקדם על ידי גורמים ממשלתיים ומסחריים שהבינו את הפוטנציאל העצום של קהל צרכנים שבוי. גורמים אלו החליטו להשקיע ממון רב בפיתוח של טכנולוגיות שידור ובשליטה עליהן.

העבודות המוצגות כאן נבחרו מתוך התערוכה "וידיאו Zero". הן חושפות עמדה ביקורתית כנגד הישות הטלוויזיונית וכנגד התיימרותה לייצג את המציאות "בשידור חי", כאשר למעשה היא מביימת ועורכת מציאות זו בכפוף להשתלטות התאגידית החולשת עליה. אותו כלי תקשורת היה כפוף לאינטרסים הכלכליים והפוליטיים הללו ששלטו בו ביד רמה במשך חמישה עשורים.

אמנים משתתפים: ויליאם אנסטזי, מיכאל דרוקס, ריצ'רד סרה