top of page
Micropop

התערוכה, "מיקרופופ", בוחנת מגמות משמעותיות באמנות היפנית העכשווית כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירותיהם של אמנים יפנים צעירים. "מיקרופופ" (micropop), הוא מונח שטבעה האוצרת ומבקרת האמנות מידורי מאטסואי (Midori Matsui).

ב"מיקרופופ", האמנים מלקטים חלקיקי מידע מתוך חוויות אישיות וללא תלות בשיח תרבותי דומיננטי, במטרה ליצור אסתטיקה ייחודית. כמו כן, הם עושים שימוש חוזר באובייקטים בנאליים ויומיומיים, באופנות שחלף זמנן ובמקומות לא ידועים באופן החורג מהתועלת המוכרת מאותם אובייקטים. על ידי כך, האמנים יוצרים מצבים מפתיעים עבור הצופים.
למרות המגוון הרב של מדיומים אמנותיים, האמנים חולקים גישות ומקורות השראה משותפים: ההתמודדות עם ההשפעות השליליות של הגלובליזציה, שבאה לידי ביטוי בהתפוררות הכלכלה, ביטול השונות התרבותית והרס קהילות מקומיות. התמודדות האמנים באה לידי ביטוי בשימוש שהם עושים בחומרים יומיומיים, ובגישה תמימה וספונטנית כאמירה עכשווית

מאטסואי סבורה כי בנושאים המשותפים ליצירה העכשווית באים לידי ביטוי מאבקים אסתטיים ומוסריים. האמנים מנסים להשפיע על תפיסות עולם שונות באמצעות השינויים שהם יוצרים בחפצים. הם משתמשים בלא-מודע ככלי להרחבת מעגל הדימויים. מתוך עיסוקם זה עולה כמיהתם דווקא למגע מידי וממשי עם העולם הסובב.

לביטוי "גן חורפי" שתי משמעויות מנוגדות: מחד "גן שומם בחורף" ומאידך "חממה". המשמעות הדואלית מבטאת את הפרדוקס המרכזי העולה בתערוכה זו. הגן השומם מבטא את הקושי בהתמודדות עם החיים המודרניים ואת הניסיון של האמנים להפיק את המיטב למרות הקשיים. דימוי החממה מתקשר לחלל מצומצם, סגור ומלאכותי, המאפשר לטפח אורגניזמים שונים - צמחים, חרקים, ציפורים וכדומה גם בתנאים קשים.

התערוכה משלבת שלוש קטגוריות מתודולוגיות. בקטגוריה הראשונה משמשות מדיות אמנותיות שונות כגון, ציור, מיצב, וידאו וסאונד, המתארות תהליכים אסוציאטיביים. תהליכים אלו נוצרים על ידי שימוש בפרטים חסרי משמעות מהיומיום במטרה לעורר תשומת לב לפעילות הלא-מודע והלא-רציונלי כמנגנונים היוצרים דימויים באופן אקראי. הקטגוריה השנייה כוללת ביטויים אמנותיים הלקוחים מתת-תרבויות יפניות עכשוויות - מאנגה, אנימה, מדע בדיוני, משחקי מחשב וכדומה. בקטגוריה השלישית נכללות יצירות המתארות מבנים בסיסיים של צמחים, בעלי חיים ומינרלים במטרה להציג תהליכי התפוררות ובנייה מחדש של סביבה בעיני הצופה. שלושת הקטגוריות הללו מגלמות את הפרדוקס הגלום בביטוי "גן חורפי".

התערוכה מוצגת במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית באדיבות קרן יפן ובסיוע שגרירות יפן בישראל.

Japan Foundation
Embassy of Japan Israel

מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

שעות פתיחה:

ימים א' - ה'   19:00-10:00
יום ו'            13:00-10:00
יום שבת       19:00-10:00

כתבותינו: שדרות הנשיא 89, חיפה: info@hms.org.il 04-8383554

GIF.gif
bottom of page