top of page
ג'ובאני בטיסטה פיראנזי, שער טיטוס מתוך הסדרה מראות רומא,קרדיט_ מוזיאוני חיפה (2).jpg

פיראנזי

מראות מרומא

ג'ובאני בטיסטה פיראנזי פעל ברומא באמצע המאה ה-18 – תקופה שבה העיר משכה אליה משכילים מרחבי אירופה, שנפגשו על רקע תפאורה של מבנים מהוללים בני מאות שנים. בימיו של פיראנזי היתה רומא אחד המרכזים של תנועת ההשכלה והנאורוּת. פיראנזי יצר ברומא תצריבים רבים המציגים את מראות העיר, שעשו לו שם ברחבי אירופה.

קשה להפריד בין פיראנזי האמן לבין פיראנזי הארכיאולוג. פיראנזי חקר, תיעד ושימר רבים מן הממצאים הארכיאולוגיים שרומא משופעת בהם, בהתבסס על הכשרתו המקצועית כאדריכל. עם זאת התצריבים של פיראנזי, המדויקים להפליא, אינם מבקשים רק לתעד ולשמר את העבר.

פיראנזי מתבונן על רומא כבמה, שעליה מופיעים זה לצד זה שרידים מן העת העתיקה, כנסיות מימי-הביניים המוקדמים, מבני פאר מתקופת הרנסנס ודמויות בנות המאה ה-18. כל אלה ערוכים יחד בערבוביה, שמציגה את רומא כתל ארכיאולוגי של ידע וחיים. התצריבים של פיראנזי מקרינים נוסטלגיה לפאר נחלת העבר, אשר בצִלו הכבד אין לבני-זמנו אלא להגות במלנכוליה על מה שהיה וחרב.

אוצר: קובי בן-מאיר

bottom of page