top of page
אבישג שאר יישוב, מחאה נגד  הרפורמה המשפטית 2023.jpg

אבישג שאר יישוב, המחאה נגד הרפורמה המשפטית, 2023

כוריאוגרפיה של התנגדות

"הסתכלו בתמונת השער. מה היא מזכירה לכם? תמונה היסטורית של המהפכה האמריקאית או של כיבוש הבאסטיליה? המרד ההונגארי? לא. אין זה דמיון מקרי. יש לשון לתמונות" – כך פתח עורך העולם הזה, אורי אבנרי, ב-1959 את מאמרו על המחאה בוואדי סאליב. אכן, יש לשון לתמונות ושפה לגוף, המשחזרות את עצמן במחאות ובפעולות התנגדות שונות, עם ידיים מורמות אל על, אגרופים קפוצים כסמל לאחוות פועלים, דגל מונף באוויר ופנים שטופי זעם. כמו במחזה כתוב מראש, כל תנועת מחאה גוררת בעקבותיה תנועת-נגד, אם בדמות מחאה או בדמות אכיפה משטרתית. וכך, הכוריאוגרפיה של ההתנגדות היא מחול של הסתערות, של עמידה איתנה ונסיגה, של הנפת אגרופים לשם מאבק או לצורך התגוננות. 

אוצר: קובי בן-מאיר

אוסקר טאובר, מהומות בוואדי סאליב, 21.7.1959.jpg

אוסקר טאובר, מהומות בוואדי סאליב, 21.7.1959

ורדי כהנא, הפגנת שלום עכשיו (רצח אמיל גרינצוויג), 1983 .jpg

ורדי כהנא, הפגנת שלום עכשיו, 1983 

בתערוכה מוצגות שלוש עבודות של אמנים בינלאומיים, ההוגות במאפיינים האוניברסליים של פעולת הגוף המוחה, ולמולן – ארבע סדרות תצלומים מארבע מחאות משמעותיות מן ההיסטוריה של ישראל. לכל אחת מן הסדרות הֶקשר המיוחד לה של זמן ושל מקום, ובאמצעותן ניתן לשרטט את התמורות בתפוצת הצילום ובטכנולוגיה שבבסיסו. יחדיו הן נוגעות במאפיינים על-זמניים של היות אזרחים, שגופם אוצר בחובו את הכוח להתנגד למצב הקיים ולשנותו, ובידיהם הם נושאים את ערכי החירות והדמוקרטיה.

אבישג שאר  יישוב, מחאה  נגד הרפורמה המשפטית 2023.jpg
אבישג שאר יישוב, מחאה נגד הרפורמה המשפטית 2023.jpg
אבישג  שאר  יישוב, מחאה נגד  הרפורמה המשפטית 2023.jpg

אבישג שאר יישוב, המחאה נגד הרפורמה המשפטית, 2023

לכל אחת מן הסדרות בתערוכה הֶקשר המיוחד לה של זמן ושל מקום, ובאמצעותן ניתן לשרטט את התמורות בתפוצת הצילום ובטכנולוגיה שבבסיסו. יחדיו הן נוגעות במאפיינים על-זמניים של היות אזרחים, שגופם אוצר בחובו את הכוח להתנגד למצב הקיים ולשנותו, ובידיהם הם נושאים את ערכים של  חירות ודמוקרטיה.

אמנים.ות משתתפים.ות: אוזלם גיניול ומוסטפא קונט, רותם דרור, אנה ויט, אוסקר טאובר, ורדי כהנא, קתה קולביץ, אבישג שאר־ישוב

bottom of page