top of page
קאפקייקס כוסמת ירוקה. צילום-  רועי כהן.jpg

החממה לאמנות מקום

שחר סיון ורועי כהן; תמר נסים

העבודות המוצגות בשתי תערוכות אלה הן תולדה של פעילות שקיימו בשנה האחרונה שלושה מאמני "החממה לאמנות מקום". מסגרת זו של מוזיאוני חיפה מעודדת יצירה הקשובה למקום ולקהילה החיה בו. פעילותה מניעה תהליכים בשכונות העיר חיפה, המעצימים את האפקט החברתי של מעשה האמנות ומגבירים את הצורך הציבורי באמנות. אמנים ממטרופולין חיפה, שנבחרו על-ידי ועדה מקצועית, זוכים בחממה לליווי אוצרותי צמוד ומקבלים הכשרה רעיונית ומעשית לפעולה אמנותית בקהילה. חברי הקהילה המשתתפים בפרויקט לוקחים חלק מהותי בתהליך האמנותי. 

תמר ניסים, האומר לא, קרדיט  - דנה ויטנר.jpg

העבודות מתייחדות בתפיסת הדיאלוג הבין-אישי כאיכות אמנותית. מטבחים ביתיים, מוסדות ציבור, סף הרחוב – כל אלה מתפקדים כזירת ההתרחשות וכחללי הסטודיו שבהם נוצרות העבודות. נוכחות היא חומר היצירה המרכזי והערך המוביל בסוגה אמנותית זו, המסיטה הצדה תפיסות של אמנות המכוונת לנִראוּת לטובת אמנות המבקשת להיחוות ברגעי התהוותה.

פסטה שימורים. קרדיט_ שחר סיון.jpeg
ארוחת זרים - מפגש ראשון. קרדיט_ רועי כהן2.jpeg

אוצר: עוז זלוף

bottom of page