top of page

יעל בלבן

למראית עין היצירות של יעל בלבן, ילידת ברית המועצות, 1958, לקוחות מעולם אחר, אך למעשה הן הדבר הכי קרוב לביוגרפיה האישית והמשפחתית שלה. מאז 2009 מציירת בלבן ברפידוגרף (עט דק לשרטוט) בסגנון ייחודי לה. הבחירה בכלי היצירה ובסגנון הם תולדה של קורות משפחתה בברית המועצות. במחזוריות אינסופית, מדיטטיבית, יוצרת בלבן עולם של דימויים רב תרבותיים המעידים על הביוגרפיה המסועפת שלה עצמה. ביצירותיה אין ולו משיכת קו אחת, כל דימוי, ולו הקטן ביותר, הוא רשת של לולאות. 

יעל בלבן, כשמגלים כלפי אדיבות אני מפקידה אותו עמוק בליבי, 2009 Yael Balaban, When Courtesy
יעל בלבן, כשמגלים כלפי אדיבות אני מפקידה אותו עמוק בליבי, 2009 Yael Balaban, When Courtesy
יעל בלבן, כשמגלים כלפי אדיבות אני מפקידה אותו עמוק בליבי, 2009 Yael Balaban, When Courtesy
יעל בלבן, כשמגלים כלפי אדיבות אני מפקידה אותו עמוק בליבי, 2009 Yael Balaban, When Courtesy
יעל בלבן, כשמגלים כלפי אדיבות אני מפקידה אותו עמוק בליבי, 2009 Yael Balaban, When Courtesy

הצמד השלישי הוקוסאי X בלבן, נקודת החיבור שלהם היא דרך אסתטיקה של דימויי לוחמים ובדגש מיוחד על תנועה, ואלה מתוארים בספרי הלוחמים של האמן קאצושיקה הוקסאי ומתורגמים כאן לשפתה הייחודית והמעודנת של האמנית יעל בלבן. 

התיאורים של הלוחמים היפניים (2018) המתוארים כאן לקוחים מתוך ספרים של אחד מהאמנים הגדולים בתחום הדפסי העץ היפניים, קאצושיקה הוקוסאי (1700-1600). הוקוסאי נודע בכישרונו לתאר גוף בתנועה בצמצום קווים ולהדגיש את תחושת הרגע. לכאורה אין קשר בין הסיפור המשפחתי והאישי של בלבן לעיסוקה בלוחמים היפניים, אך הוא נוכח במלוא עוצמתו בפעולה האמנותית, בכותרות הליריות של היצירות ובמסר המסתתר בהן. בדומה לכתב מוצפן, שאינו נהיר לצופה, הוא חלק בלתי נפרד מזהותה כאמנית. 

Duos logo (2).png
bottom of page