top of page

עיצוב מתחשב

"בצעירותי, הורים נהגו לנזוף בילדיהם באומרם דברים כגון, "איזה ילד חסר התחשבות אתה!". להיות "מתחשב" משמעו לדמיין עתיד ולהתמודד אתו. כילד הייתי כל כך עסוק במחשבות שלי עצמי, עד שלא היה לי זמן להתחשב באחרים, ולכן נזפו בי פעמים רבות. מבלי ששמתי לב, הייתי צריך ללמוד את החשיבות של להיות "מתחשב" (kizukai)באנשים אחרים. עם זאת, כשהפכתי למעצב, התחלתי לחשוב לעומק על הרעיון הזה בהקשר לעבודתי והגעתי למסקנה שהעיצוב עצמו הוא סוג של התחשבות. בלב לבו הוא עוסק בהדמיית עתיד, זיהוי הצרכים העכשוויים כהכנה לעתיד הזה, ומימוש הצרכים באמצעים מתאימים. מכאן, כל עיצוב כרוך בהתחשבות." טאקו סאטו

33_BCPLAY__edited.jpg

Tsutaya Kaden Enterprise Co.,Ltd.

36_Edobitsu.jpg

Okeei

עיצוב יפני היום 100

התערוכה "עיצוב יפני היום 100" פותחה לראשונה בשנת 2004 וסיירה בעולם במשך עשור. כעת אנו מציגים את המהדורה השלישית של התערוכה, שמאגדת שוב דוגמאות איכותיות של עיצוב יפני מנקודת מבט של ימינו. התערוכה מאורגנת לפי שלוש עשרה קטגוריות שביניהם - רהיטים, אלקטרוניקה, בריאות ורפואה, תקשורת, חיי יומיום, כלי שולחן ובישול, תחבורה, אדריכלות. 

התערוכה כוללת כ-100 פריטים, רובם מוצרים שנוצרו לאחר שנת 2000, אך היא כוללת גם כמה יצירות מופת מתקופות קדומות יותר דרכן ניתן להתחקות אחר שורשי העיצוב היפני העכשווי. מחפצים כגון מוצרי צריכה ועד למערכות ושירותים בלתי מוחשיים, העיצובים שבהם אנו משתמשים בחיי היומיום שלנו מדברים רבות על האבולוציה של אורח החיים והחברה שלנו. אנו מקווים שתערוכה רחבת היקף זו תעביר לא רק את מאפייני העיצוב היפני, אלא גם את המצב הנוכחי של התרבות היפנית.

03_HIROSHIMA ARMCHAIR (Wooden Seat) Low (1).jpg

Maruni Wood Industry Inc.

37_KamadosanDenki.jpg

Siroca Inc.

12_Rami Additively Manufactured Running Specific Prosthetics (1).jpg

Yamanaka Laboratory
(The University of Tokyo)

מה שאנו רואים מבעד לעדשת העיצוב

"האם ניתן ללמוד משהו על אורח החיים של העם היפני באמצעות התבוננות במאפייני העיצוב היפני? האם תחום עיצוב המוצר מאפשר הצצה זו – באמצעות מוצרים הנמצאים בשימוש נפוץ במשקי בית ובחברה היפנית? אלו הם האתגרים שהצבנו לעצמנו בתערוכה זו, "עיצוב יפני היום 100". קבוצת אוצרים התבקשה לבחור כ-100 מוצרים יפניים שהושקו במהלך העשור האחרון ולהתמקד במוצרים בולטים בעיצובם. כ-10 פריטים ישנים יותר נבחרו לעמוד לצדם כדי ליצור הקשר היסטורי.

חלק מהרציונל לקונספט התערוכה היה הרצון לבחון את ההנחות הבאות: הפונקציונליות והעיצוב של המוצרים מייצגים נקודת מפגש בינינו, המשתמשים, לבין החלומות והתקוות של החברות והמעצבים שיוצרים אותם. עיצוב מוצר תמיד ישקף את העידן, החברה והתרבות העכשוויים שבהם הוא נולד. הרגישויות שאפיינו את מלאכת היד היפנית המסורתית והרוח שהניעה את עולם עיצוב המוצר ביפן שלאחר המלחמה עדיין שוררות." מסאפומי פוקגאווה

התערוכה יצאה לפועל בזכות התמיכה הנדיבה של קרן יפן

Exhibition curators: Hiroshi Kashiwagi | Masafumi Fukagawa | Taku Satoh [Graphic designer] | Yuko Hashimoto [Design historian]

Exhibition modules: TORAFU ARCHITECTS

Created with passion by Oktopus all rights reserved © 2024 כל הזכויות שמורות למוזיאוני חיפה

bottom of page