top of page

"אגל הטל / על להב העשב / אין לו עוד זמן עד בוא השמש / לכן, רוח סתיו / אנא אל תמהרי" דוגן זנג'י | 1253-1200

 עבודות הווידיאו העדינות של האמן יוקי היראקאווה, הן הזמנה למסע במרחב ובזמן, לא לתקופה או מקום אחר אלא   לכאן ועכשיו. הצופים מוזמנים לחוות מצב קיומי של ארעיות, התפוגגות ושבריריות – מן המלא והנוכח אל הריקות וההיעלמות המוחלטת. היצירות של היראקאווה הן מטפורה למצבו הקיומי של האדם המשתנה תדיר בדומה לטבע שסביבו. במרכז הפילוסופיה הזן בודהיסטית נמצאים עקרונות אלה של ארעיות, תשומת לב לכאן ועכשיו והעדר דיכוטומיה בין מלאות לריקות. ליצירות של היראקאווה איכות שירית מלנכולית ולירית. בשלוש היצירות המוצגות בתערוכה מציג היראקאווה את היסודות המרכיבים את היקום – אדמה, אוויר, מים, אש וריקות. שפתו האמנותית אסתטית ומינימליסטית באופן שבו הוא מתמקד בפרט מונוכרומטי אחד ללא הסחות דעת.

bottom of page