top of page
מרדכי לבנון, נוף, 1944, קרדיט _ יבגני איידל.JPG

מרדכי לבנון, נוף, 1944

סובבת שמש אדמתי

אוסף שוסטרמן במוזיאון

המקבץ המוצג בתערוכה, מתנתה הנדיבה של גב' לין שוסטרמן לאוסף המוזיאון, כולל בעיקר עבודות מן המחצית הראשונה של המאה ה-20, תקופת התהוותה של האמנות הישראלית. גוף יצירות זה מוסיף נדבך אמנותי והיסטורי משמעותי לאוסף הקיים, המתמקד ברובו באמנות ישראלית משנות ה-50 ואילך (וחלקו זמין לצפייה בתצוגת הקבע הסמוכה). הוא מעיד על התמורות שחלו באמנות המקומית לאורך השנים, ומצביע על סוגיות בתרבות הישראלית, הרלוונטיות גם בחלוף עשורים. אף שנוצרו במקומות שונים בארץ, מעל העבודות כולן זורחת השמש הישראלית העזה.

אוצרת: לימור אלפרן

ראובן רובין, הר הצופים, ירושלים, 1927, קרדיט_ יבגני איידל .JPG

ראובן רובין, הר הצופים, ירושלים, 1927

גלעד אופיר, קקטוסים, 2003, קרדיט_ יבגני איידל.jpg

גלעד אופיר, קקטוסים, 2003

הגלריה הראשונה משמשת כחדר פלאות, ובתוכה פוגשות יצירות בצלאל מראשית המאה ה-20 בצמד עבודות צילום מתחילת שנות ה-2000. הקמת בית המדרש למלאכות אמנות בצלאל בירושלים בשנת 1906, מן המיזמים המרכזיים של התנועה הציונית בארץ ישראל, סימנה את ראשיתה של האמנות הישראלית. מייסדי בית הספר ראו את עצמם כאנשי מערב, החיים במזרח שבו עדיין נושבות רוחות העבר המקראי, ושאפו להחיות את הרוח היהודית באמצעות אמנות ומלאכות יד.

מנורת חנוכה בצלאל, ירושלים, 1906-29, קרדיט_ יבגני איידל..JPG

מנורת חנוכה בצלאל, ירושלים, 1906-29

אשל אברהם, הר סיני וארז הרצל שטיח תוצרת בצלאל, 1906-14 , קרדיט - יבגני איידל.png

אשל אברהם, הר סיני וארז הרצל שטיח תוצרת בצלאל, 1906-14

מנורת חנוכה בצלאל, ירושלים, 1906-29, קרדיט_ יבגני איידל (1).JPG

מנורת חנוכה בצלאל, ירושלים, 1906-29,

הגלריה השנייה מוקדשת לעבודות משנות ה-20 עד שנות ה-50, פרי יצירתם של אמני ארץ ישראל מתל אביב ומן הקיבוצים, שהתמקדו בנופי הארץ, בהווי החיים בה ובאנשיה. הם תיארו את התום ואת הפשטות שבחיים המחוברים לטבע במבט שלפרקים הוא רומנטי ואוריינטלי, והדגישו את זיקת האדם לאדמה צרובת השמש, כחלק מן האידיאולוגיה החלוצית.

ישראל פלדי, נמל יפו, 1927, קרדיט_ יבגני איידל.JPG

ישראל פלדי, נמל יפו, 1927

ראובן רובין, חסיד רכוב על חמור בסמוך לעיר צפת, 1925, קרדיט_ יבגני איידל (1).JPG

ראובן רובין, חסיד רכוב על חמור בסמוך לעיר צפת, 1925

אנה טיכו, ללא כותרת, שנות ה-40-30 של המאה ה-20, קרדיט_ יבגני איידל .JPG

אנה טיכו, ללא כותרת, שנות ה-40-30 של המאה ה-20

SFP HEB LOGO BLUE RIGHT.png

כל העבודות: מתנת אוסף משפחת לין וצ'ארלס שוסטרמן למוזיאון חיפה לאמנות

bottom of page