top of page
נטליה זורבובה, בבית, ערב, 2023 , קרדיט_ יגאל פרדו.jpg

נטליה זורבובה

חיה בציור

נטליה זורבובה מציירת בעיקר את פְּנים הבית שבו היא גרה, במוסקבה, בברלין, בבאר-שבע או ביפו. המבט בסביבת המגורים הוא אמצעי להסתגל אליה, וזורבובה מגלה את המקום דרך הציור; ליתר דיוק, מבעד לתיאור של פְּנים הבית, הציירת מגלה את הציור.

החללים שהיא מציירת נושאים עקבות של התרחשויות וזיכרונות קטנים: מעיל שמישהו השאיר על כיסא, כביסה הממתינה לקיפול, או ציור שצויר לפני שנים ותלוי על הקיר. הנושא של זורבובה הוא התרחשויות בלתי מתוכננות של חיים במרחב הביתי, המתנקזות לתוך קומפוזיציות פוטנציאליות.

אוצר: קובי בן-מאיר

נטליה זורבובה, חלון, ערב, בכחול, 2023 , קרדיט_ יגאל פרדו.jpg
__נטליה זורבובה, נערה עם בגדים באדום, 2023 , קרדיט_ יגאל פרדו_.jpg
__נטליה זורבובה, הפינה, 2023 , קרדיט_ יגאל פרדו_.jpg
__נטליה זורבובה, שבע, 2023 , קרדיט_ יגאל פרדו_.jpg
__נטליה זורבובה, עודד, 2020, קרדיט_ יגאל פרדו_.jpg

תיאור פְּנים הבית – התפנים – מחבר בין הבית לסטודיו, בין החיים לעבודה. הציור נעשה במקום מוּכּר ואהוב, אך בו-בזמן מעמת את אתגרי החיים עם אתגרי הציור. כל רגע שמבלים בבית הוא זמן של למידת מעשה הציור תוך מיפוי המרחב, תוך התעמקות בַּצורות, בצבעים ובמרקמים שמרכיבים את סביבת החיים. 

כל העבודות באדיבות נטליה זורבובה; צילום: יגאל פרדו

bottom of page