top of page

לכבוד התערוכה הוקמה בשיתוף משרד הכלכלה והתרבות של טאיפיי בתל אביב תצוגה זו, שמספרת את סיפורה של קבוצה אתנית בטייוואן בשם "האקה". היא מונה כיום כ-4.6 מיליון בני אדם – חלק ניכר מהאוכלוסייה בטייוואן ונדבך חשוב בתרבות המקומית. המתיישבים הראשונים של קבוצת ה"האקה" הגיעו לטייוואן במאה השבע-עשרה. כיום אוכלוסייה זו מתגוררת בעיקר בעיר שִׂינְג'וּ, במחוז שִׂינְג'וּ, במחוז מיאולי, במחוז ג'ונג לי ובעיר טאיויואן, במחוז מינונג בגַּאוֹשְׂיוֹנְג ובמחוז פינגטונג.

בטייוואן קיימת מסורת של פסטיבל הנערך בכל חודש מאי ומוקדש לפריחת עץ בשם טונג, שאותו אנשי ה"האקה" מוקירים. לאחר שהגיעו לטייוואן הם נטעו עצי טוּנג רבים, הממלאים עד היום אזורים שלמים. לעץ ולמרכיביו יש שימושים רבים. כך, למשל, מופק ממנו שמן מיוחד וחסין מים, שאפשר להשתמש בו בייצור רהיטים או מטריות נייר. בעבר אותם עצים היו משאב חשוב בכלכלתה של קבוצת ה"האקה", ולכן אנשיה עדיין מכירים תודה לעץ המבורך ומקיימים פסטיבל שלם סביב פריחתו. פרחי טונג הפכו למרכיב מרכזי באסתטיקת החיים שלהם. 

bottom of page