top of page

ביפן לכל אחת מעונות השנה יש סמליות ומשמעות שונה: החורף מאופיין בפריחת השזיף, שמצליח ללבלב למרות הקור העז וכך מסמל כוח רצון; הסתיו, המתאפיין בנשירת העלים הצהובים, מסמל את המחזוריות וההתחדשות של הטבע; האביב נקשר בעיקר לפריחת הדובדבן, לאחר גשמי החורף, וזוהי התקופה המזוהה ביותר עם יפן; הקיץ החם, שבו הפריחה פוחתת, נותן הפסקה קצרה וציפייה להמשך.

צילום לנה גומון (27).jpg

בחדר זה הנכם מוזמנים לעסוק במלאכה שגם היא מאפיין בולט של יפן: האוריגאמי – אמנות קיפולי הנייר, הנעשית רק באמצעות קיפול וללא הדבקה וגזירה של הנייר. תוכלו להכין קיפולי נייר בצורות של פרחים וכך לחבר בין שני סמלים מובהקים של יפן: הפריחה והאוריגאמי. כמו כן, תוכלו לכתוב בתוך הפרח משאלה ולחבר את הפרח לאחד מן הענפים.

bottom of page