top of page
auste.TIF

קבוצת האמניות "Baltos Kandys" ("עשׁים לבנים") פועלת ביחד בליטא מאז 1998. השם שחברות הקבוצה בחרו לעצמן מסמל את הזיקה שלהן לבד, שכן כל הפרויקטים שלהן עוסקים בבד בדרך כזו או אחרת. לטענתן, משיכתן לבד היא ממש כמו משיכת העש לבש, רק שבניגוד אליו הן רוצות ליצור ממנו דבר חדש ולא להרוס אותו. בעבודות של הקבוצה אפשר להיווכח כיצד בד הלֶבֶד הופך לתמונות, קומפוזיציות, פסלים ועוד, באופן שמבטא שילוב של חום, רכות, נחמה ושמחה.

migle.TIF

בעבודה, שנקראת מנדלה, חתיכות הלֶבֶד מרכיבות קומפוזיציה אוניברסלית. המנדלה משמשת אובייקט מדיטטיבי שנועד להשרות רוגע וחיבור פנימי. צורתה מורכבת ממערכת של צורות שחוזרות על עצמן, ובמקומות רבים בעולם היא מייצגת את הקשר שבין העולם הארצי לבין העולם השמימי – מודל שמחבר בין החומר והרוח. נוסף על כך, צורת המנדלה מבטאת את עיקרון האינסופיות של העולם.

rasa.TIF
image2.jpg

אפשר להסתכל גם באופן זה על צורות הפרחים, שכן כל פרח מגלם בתוכו את צורת המנדלה האינסופית החוזרת על עצמה. העבודה מחברת בין הקיום האוניברסלי של הצורה ובין האוניברסליות של פרחים, שנמצאים בכל מקום בעולם. החיבור שלנו כבני אדם אליהם נטול כל הקשר גיאוגרפי, פוליטי, אתני וכד'.

bottom of page